Pengertian Teks Cerita Sejarah Adalah Beserta Struktur, Ciri-ciri, Kaidah Kebahasaan, Jenisnya Terlengkap

Apa kabar sobat Ilmusosial.info - bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya.... Oke kali ini saya akan bahas materi yang berjudul pengertian teks cerita sejarah. Untuk memahaminya simak penjelasan dibawah yaa.

Pengertian Teks Cerita Sejarah Adalah Beserta Struktur, Ciri-ciri, Kaidah Kebahasaan, Jenisnya Terlengkap


Pengertian Teks Cerita Sejarah

Ialah suatu teks yang mengemukakan sekaligus menjelaskan sebuah fakta atau kejadian masa lalu  yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah.

Berikutnya adalah

Ciri-Ciri Teks Cerita Sejarah

Dalam teks cerita sejarah ini memiliki ciri seperti dibawah ini :
  1. Teks Cerita Sejarah dirangkum berdasarkan rangkaian pas atau secara kronologis.
  2. Teks Cerita Sejarah berbentuk recount (menceritakan lagi suatu kejadian)
  3. Struktur teks dari Teks Cerita Sejarah: orientasi, rangkaian peristiwa, reorientasi.
  4. Teks Cerita Sejarah umumnya memakai konjungsi temporal.
  5. Isi dari Teks Cerita Sejarah berbentuk fakta.

Struktur Teks Cerita Sejarah

Ada Tiga susunan pembangun yaitu Orientasi, Urutan Peristiwa dan Reorientasi.

Orientasi

Orientasi adalah bagian pembuka pada teks cerita sejarah.

Urutan Peristiwa
Urutan Peristiwa adalah bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan umumnya disampaikan cocok dengan rangkaian waktu.

Reorientasi
Reorientasi merupakan bagian komentar teristimewa penulis perihal peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh tersedia dan boleh tidak bergantung pada permohonan penulis.

Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Sejarah
Dalam teks cerita sejarah terdapat ciri kebahasaan yang membedakan teks ini dengan teks berita, teks iklan, dan teks lainnya.

Berikut ini ciri kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah:
  • Pronomina (kata ganti): kata yang dipakai untuk menukar benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung.
  • Frasa Adverbial: kata yang menunjukan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat.
  • Verba Material: kata yang berfungsi perlihatkan kegiatan yang dijalankan oleh partisipan. Menunjukan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya menulis, mengepel, menyapu. (Pahami: Pengertian Verba Pewarta dan Contohnya)
  • Konjungsi Temporal (kata sambung waktu): berfungsi menata rangkaian peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak memakai kata penghubung temporal.

Jenis Teks Cerita Sejarah

Teks Cerita Sejarah dibedakan menjadi dua style yaitu Teks Cerita Sejarah Fiksi dan Teks Cerita Sejarah Non Fiksi.

Teks Cerita Sejarah Fiksi meliputi Novel, Cerpen, Legenda, Roman dan lain-lain.
Teks Cerita Sejarah Non Fiksi meliputi Autobiografi, Biografi, Cerita Perjalanan, dan Catatan Sejarah.

0 Response to "Pengertian Teks Cerita Sejarah Adalah Beserta Struktur, Ciri-ciri, Kaidah Kebahasaan, Jenisnya Terlengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel